Հեռախոսային ցանցի կառուցում

ՏՏ ոլորտի արագ զարգացման հետ առաջանում է ընկերությանը հարմար հեռախոսային ցանցի ընտրության խնդիր: Գոյություն ունեցող VOIP և անալոգային կայանների տեսականին շփոթության մեջ են գցում ընտրություն կայացնողներին: Մեր ընկերության երկարամյա փորձը հնարավորություն է տալիս կատարել ճիշտ ընտրություն հեռախոսային ցանցի կառուցման համար:

Առաջարկում ենք լուծումներ.

VOIP

Անալոգային

Հիբրիդ կայանների համար

Օգնում ենք ընտրել հարմար տարբերակ

Առաջարկում ենք մատչելի լուծումներ

Կառուցում ենք պահանջներին բավարարող հեռախոսային ցանց

VOIP կայաններ

VOIP համակարգերըը ստեղծված են բոլոր այն ընկերությունների համար, որոնք ցանկանում են օգտվել հեռախոսային ցանցի ամենահարմարավետ և զարգացած ֆուկցիաներից:

VOIP հեռախոսակայանները բարձր դասի համակարգեր են, որոնք հնարավորություն են տալիս օգտագործել ինտերնետային ռեսուրսները, ՏՏ ռեսուրսները, պահպանել ձայնային հաղորդագրություններ, կատարել անվճար զանգեր ներքին ցանցում, ձայնագրել հեռախոսազանգերը, զանգահարել համակարգչի միջոցով և այլն:

Անալոգային կայաններ

Անալոգային կայանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար ստեղծված համակարգեր են, որոնք թույլ են տալիս առանց մեծ ծախսերի կառուցել ներքին հեռախոսային համակարգ, օգտագործել քաղաքային հեռախոսահամարները բոլոր հանգույցներից զանգ կատարելու համար և այլն:
Արագ կառուցվող և կարգավորվող համակարգը հնարավորություն է ընձեռում մինիմալ ժամկետներում ստեղծել և օգտագործել պահանջված հեռախոսային ցանցը:


Հեռախոսային համալիրներ

DateMarch 2014
LocationParis, France
Value$10,000
ClientCentury 21
CategoryResidential

Targsys ընկերությունը

առաջարկում է սեփական արտադրության VOIP համակարգ, որը կբավարարի ամենաքմահաճ հաճախորդի պահանջներին: