Ի՞ՆՉ Է ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

  • Home
  • /
  • Ի՞ՆՉ Է ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

Բաժանորդային Սպասարկում ծառայությունը հատուկ փաթեթ է, որից օգտվողները ցանկանում են ստանալ կոմպլեքս լուծումներ ընկերության բոլոր ՏՏ ռեսուրսների կառավարման և խնդիրների վերացման համար:

Այն ներառում է՝

Զննում և թերությունների բացահայտում

Խնդիրների վաղ հայտնաբերում և արագ լուծում

Տեխնիկական և ծրագրային ընթացիկ զննումներ

Մասնագետի պրոֆիլակտիկ այցեր

Ցանկության դեպքում մասնագետի ամբողջ դրույթ տրամադրում և այլն:

Փաթեթն օպտիմալ տարբերակ է ծախսատարության տեսանկյունից. ամսվա կտրվածքով առաջացած ցանկացած խնդիր ներառվում է բաժանորդային գումարի մեջ: Բացի այդ, մասնագետների կողմից նախապես վերահսկվող և կարգավորվող համակարգերում խնդիրների առաջացումը նվազում է գրեթե 70%-ով, իսկ որակի վերահսկման բարձր չափանիշները և մշակված մեթոդիկան հնարավորություն են տալիս նվազեցնել ռիսկերը:

Օգտվելով Targsys ընկերության այս փաթեթից` իսպառ մոռանում եք համակարգչային անլուծելի խնդիրների մասին: